Lidmaatschap

Redenen om lid te worden

  • Toegang tot actuele informatie over de ontwikkelingen in Schipluiden;
  • Collectieve belangenbehartiging bij de lokale overheid;
  • Exclusieve toegang tot de jaarlijkse gemeenschappelijke netwerkbijeenkomst.

Voorwaarden en statuten

De voorwaarden van een lidmaatschap van Ondernemersvereniging Schipluiden zijn als volgt:

  • Lidmaatschap staat open voor ondernemers die woonachtig zijn in Schipluiden en/of daar hun onderneming hebben gevestigd.
  • Een nieuw lidmaatschap wordt voor de eerste periode aangegaan tot het einde van een kalenderjaar. Daarna wordt het lidmaatschap steeds met één kalenderjaar verlengd.
  • Bij tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
  • Aan nieuwe leden die zich in de periode januari t/m mei aanmelden, wordt het contributiebedrag van een volledig kalenderjaar in rekening gebracht. Bij aanmelding in de maanden juni t/m december wordt de contributie eenmalig naar rato berekend.

Download de statuten van de Ondernemersverening Schipluiden.

Lidmaatschap aanmelden
Aanmelden bij de vereniging kan via het e-mail adres: ledenadministratie@ovschipluiden.nl.

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggingen van het lidmaatschap van de ondernemersvereniging worden geacht om schriftelijk (per brief of e-mail) plaats te vinden.

Wat kost een lidmaatschap

De jaarlijkse contributiebijdrage is afhankelijk van het aantal als verenigingslid aangemelde eigenaren. De contributiestaffel is als volgt:

  • Eén eigenaar: € 105,- per jaar
  • Meer dan één eigenaar: € 135,- per jaar