Lidmaatschap

Redenen om lid te worden

  • Toegang tot actuele informatie over de ontwikkelingen in Schipluiden;
  • Collectieve belangenbehartiging bij de lokale overheid;
  • Exclusieve toegang tot de jaarlijkse gemeenschappelijke netwerkbijeenkomst.

Voorwaarden en statuten

De voorwaarden van een lidmaatschap van Ondernemersvereniging Schipluiden zijn als volgt:

  • Lidmaatschap staat open voor ondernemers die woonachtig zijn in Schipluiden en/of daar hun onderneming hebben gevestigd.
  • Het lidmaatschap wordt voor de 1e termijn aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en daarna behoudens tussentijdse opzegging, steeds voor de periode van een jaar verlengd. Bij tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
  • Aan nieuwe leden wordt tot en met de maand mei 100% van het reguliere jaarlijkse contributiebedrag in rekening gebracht, de overige maanden (juni t/m december) wordt er een korting berekend naar rato.

Download de statuten van de Ondernemersverening Schipluiden.

Lidmaatschap aanmelden
Aanmelden bij de vereniging kan via het e-mail adres: ledenadministratie@ovschipluiden.nl.

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggingen van het lidmatschap van de vereniging moeten schriftelijk (per brief of e-mail) plaatsvinden.

Wat kost een lidmaatschap

De jaarlijkse contributiebijdrage is afhankelijk van het aantal als verenigingslid aangemelde eigenaren. De contributiestaffel is als volgt:

  • Eén eigenaar: € 105,- per jaar
  • Meer dan één eigenaar: € 135,- per jaar

  • Een lidmaatschap van Ondernemersvereniging Schipluiden wordt bij voorkeur aangegaan voor de periode van een kalenderjaar.