Jaarvergadering

Beste Leden,

De jaarvergadering staat definitef vast op donderdag 26 april.

Op deze avond nemen twee bestuursleden afscheid.
Fred van 't Hof heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid en is voornemens om daarbij tevens de taak van ledenadministrateur op zich te nemen.

Het bestuur heeft besloten om het aantal bestursleden aan te passen van zes naar vijf leden. In principe is met de aanmelding het bestuur weer compleet.
Uiteraard zijn tegenkandidaten welkom en zeker met het oog op de aftredende bestuursleden in 2019 zou een verjonging prettig zijn.

Tot donderdag de 26e!

Groet van de voorzitter