Ledenvergadering

Op donderdag, 26 april j.l. vond de jaarvergadering van Ondernemersvereniging Schipluiden plaats. Bijna 50 OV-leden werden hartelijk ontvangen in de les-/ontvangstruimte van Manege Chardon.
Na het behandelen van de diverse agendapunten, waaronder het financieel jaarverslag, werd onder dankzegging afscheid genomen van twee bestuursleden: Monique Eikelenboom en Nico Alsemgeest. Vervolgens werd Fred van 't Hof welkom geheten als nieuw bestuurslid. Hij zal de ledenadministratie overnemen van Monique.
Besloten is om het bestuur uit 5 leden te laten bestaan en niet verder uit te breiden.

Na een korte pauze hield Bram Chardon een boeiende en enthousiaste presentatie over de mensport in het algemeen en de activiteiten daarbij van stal Chardon in het bijzonder. Vader IJsbrand is met talloze nationale en internationale kampioenschappen een begrip, maar heeft inmiddels te maken gekregen met zijn zoon die op hetzelfde niveau presteert.
Duidelijk werd dat het hier gaat om pure topsport, waarbij resultaten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van paarden en materiaal, maar minstens evenveel van de inzet, toewijding en betrokkenheid van familie en medewerkers.
Al met al een interessante inkijk in een wereld die voor de meeste aanwezigen onbekend was.