Nieuwjaarsreceptie OFMD

Verslag Nieuwjaarsreceptie OFMD.

Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD) organiseerde op 9 januari 2020 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Leden van Ondernemersvereniging Den Hoorn (OVDH), Ondernemersvereniging Schipluiden (OVS) en Vereniging Maaslandse Ondernemers (VMO) werden verwelkomd in ‘Trefpunt Party & Business Events’ in Maasland.

Jaap Renaud, voorzitter OVS, trad in 2019 op als voorzitter van de OFMD.
Na het welkomstwoord stond Jaap stil bij het overlijden van OVDH-lid Herbert van der Windt. Hij overleed op 24 december 2019 op 49-jarige leeftijd.
Jaap noemde Herbert een bevlogen ondernemer die zeer gemist zal worden.

Omdat ieder jaar het voorzitterschap van de OFMD rouleert droeg Jaap het stokje over aan Harry Verboon, voorzitter VMO, die in 2020 het voorzitterschap op zich neemt.

Harry blikte terug op het afgelopen jaar:
Het is het 7e jaar dat er een federatieve nieuwjaarsreceptie plaatsvindt.
De gemeente Midden-Delfland bestond 15 jaar. Het college heeft een aantal speerpunten: landschap, duurzaamheid, inwoners, ontwikkeling en dienstverlening.
Ondernemers en inwoners zijn geïnteresseerd in de ambitie om 700 woningen te bouwen, want er is in alle drie de kernen een woningtekort.
De gemeente heeft geen invloed op het rijksbeleid inzake het toewijzen van sociale huurwoningen, waardoor die nu voor een groot deel naar niet-Midden-Delflanders gaan. De vraag is of we het heft niet in eigen hand moeten nemen en zelf gaan ontwikkelen en verhuren?

Binnen de verenigingen van de OFMD waren er ook ontwikkelingen. Ondernemersvereniging Den Hoorn is een groeiende ondernemersvereniging, de bijeenkomsten worden goed bezocht. Helaas is er voor de huidige ondernemers en inwoners van Den Hoorn nog steeds geen zicht op het nieuwe centrumplan, met name bereikbaarheid en parkeergelegenheid is een groot punt van aandacht voor 2020.
Bij Ondernemersvereniging Schipluiden worden de bijeenkomsten en uitjes ook drukbezocht. Helaas zijn er per 1 januari weer twee winkels gesloten. De levendigheid is een punt van aandacht. Het kernoverleg heeft tot nu toe niets opgeleverd. Dit is opgestart, vervolgens stil komen te liggen en kabbelt nu een beetje voort. Er wordt op dit punt veel meer daadkracht van de gemeente gevraagd.
Vereniging Maaslandse Ondernemers heeft het afgelopen jaar anders gedaan. In het voorjaar op de fiets langs verschillende leden op bedrijvenbezoek met een hapje en een drankje. In oktober is het 30-jarig jubileum uitbundig gevierd. Door middel van de Groep ‘Dorpskern’ is men 4 keer per jaar in gesprek met wethouder Renzen en wordt er gebrainstormd over het levendig houden van de kern Maasland.

Ook OFMD heeft niet stilgezeten. Samen met VNO-NCW en de gemeente werd in het gemeentehuis een thema-avond georganiseerd met als centraal thema ‘samenwerking’.
Er vond een drukbezochte thema-avond plaats waarin de WAB werd besproken.
Het Bedrijfslevenoverleg met de gemeente zou wat OFMD betreft nog wat beter en anders kunnen en dat is een uitdaging voor 2020.
Na de terugblik, richtte Harry zich op 2020: 'Wij zien de economie nog steeds groeien en aan de andere kant verwachten wij dat door stikstof- en PFAS problemen, de bouw en alles wat daaraan gerelateerd is, daar misschien wel 2 jaar last van heeft. En ook de agrariërs weten niet waar zij aan toe zijn'.

Harry rondde zijn toespraak af met een toost: 'Op een gezond, gelukkig, voorspoedig en ondernemend 2020!'